KAR in Nijmegen

Trafigo gaat de gemeente Nijmegen begeleiden bij de implementatie van KAR bij ruim 60 verkeersregelinstallaties. Naast het toevoegen van KAR-modems en -antennes, wordt ook alle software in de verkeersregelinstallaties aangepast aan de nieuwe situatie.

More