Skip to content

Projecten

Trafigo is een full-service adviesbureau en breed inzetbaar. Trafigo werkt waar nodig samen met betrouwbare partners en professionele externe partijen om jouw als opdrachtgever optimaal te ontzorgen. Enkele voorbeelden uit het diverse portfolio van Trafigo:

Realisatie nieuwe VRI’s Geldrop-Mierlo

Voor de gemeente Geldrop-Mierlo heeft Trafigo gezorgd voor de realisatie van de nieuwe VRI’s op de Mierloseweg en de Johannes Peijnenburgweg.

De werkzaamheden betroffen het vervaardigen van een verkeersregeltechnische ontwerptekening op basis waarvan de regelapplicatie is gemaakt.

Op basis van de ontwerptekening is het RAW-bestek opgesteld voor het leveren van de verkeersregeltoestellen én het uitvoeren van de installatiewerkzaamheden.

In de uitvoering heeft Trafigo namens de gemeente de fabrieksafname (FAT) en de inbedrijfstelling (SAT) begeleidt en was Trafigo aanspreekpunt voor de werkzaamheden die in combinatie met de civiele reconstructie zijn uitgevoerd. Trafigo was dus van begin tot eind de partner van de gemeente bij de realisatie van de nieuwe verkeersregelinstallaties.

Realisatie nieuwe iVRI Oosterhout en Alkmaar

Voor de gemeente Oosterhout en Alkmaar heeft Trafigo de wegbeheerders begeleid bij de realisatie van nieuwe intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI).

Omdat hier veel (extra) werkzaamheden bij komen kijken ten opzichte van de werkzaamheden voor een traditionele installatie, hebben de betreffende wegbeheerders er voor gekozen deze werkzaamheden door Trafigo te laten uitvoeren. Dit betrof dan bijvoorbeeld de werkzaamheden voor het opstellen van een (geschikte) ontwerptekening voor het opstellen van een ITF-bestand en de noodzakelijke werkzaamheden voor de UDAP-omgeving. Uiteraard heeft Trafigo de wegbeheerders ook begeleid bij de fabrieksafname (iFAT) en de inbedrijfstelling (iSAT). De installatie in Oosterhout is al volledig als nieuwe iVRI in bedrijf. De installatie in Alkmaar zal begin 2022 als iVRI in bedrijf worden gesteld.

Raamovereenkomst verkeersregelinstallaties Utrecht (RAW bestek)

Voor de gemeente Utrecht heeft Trafigo medio 2021 meegewerkt aan het opstellen van de nieuwe Raamovereenkomst voor het leveren en installeren van nieuwe verkeersregelinstallaties in de gemeente Utrecht. Samen met de wegbeheerder en de betrokkende adviespartijen van de gemeente is hard gewerkt aan de nieuwe overeenkomst, waarbij Trafigo de noodzakelijk kennis en kunde met betrekking tot de realisatie van nieuwe verkeersregelinstallaties én RAW-bestekken en Raamovereenkomsten heeft ingebracht. Na een grondige beoordelingssessie van de verschillende inschrijvers heeft dit uiteindelijk geleid tot een nieuw contract met de betreffende aannemer.

Bestek

Onderhoud gemeente Rheden

Voor de gemeente Rheden is Trafigo op basis van de lopende Raamovereenkomst voor het beheer en onderhoud van de verkeersregelinstallaties het aanspreekpunt voor de aannemer.

Trafigo coördineert de werkzaamheden en zet acties uit op basis van meldingen uit het verkeersmanagementsysteem van de gemeente Rheden (Trafisys). Daarnaast zorgt Trafigo voor een controle en goedkeuring van de door de aannemer ingediende onderhoudsrapportages en week- en termijnstaten.

20170515_102728

Trafigo ontzorgt en werkt efficiënt en  effectief conform de nieuwste normen en richtlijnen.

© 2022 Trafigo