Skip to content
Ontwerp en speciicatie

Ontwerp & specificatie

Ontwerp
Trafigo maakt op basis van civieltechnische tekeningen een compleet ontwerp van de verkeersregelinstallatie. Het ontwerp wordt gemaakt met behulp van de verkeersregeltechnische programma’s OTTO en COCON.

Met behulp van OTTO worden de ontruimingstijden berekend conform de laatste CROW-richtlijn (CROW-publicatie 321). Vervolgens wordt met behulp van COCON op basis van diverse gegevens bepaald hoe de layout van het kruispunt moet zijn. Zoals de hoeveelheid rijstroken en de lengte van de rijstroken.

Op basis van deze gegevens verzorgt Trafigo een situatietekening met daarop:

• stopstrepen + overige markering
• indeling van masten
• indeling en nummering van lantaarns
• indeling en nummering van detectielussen
• indeling en nummering van drukknoppen
• indeling en nummering van overige materialen (bijvoorbeeld rateltikkers)

Specificatie
Nadat het ontwerp van de verkeersregelinstallatie gereed is kan Trafigo een specificatie maken. De specificatie kan worden opgesplitst in een hardware– (het buitenmateriaal zoals de masten en de lantaarns) en een sofwarespecificatie. In overleg met de opdrachtgever wordt vastgelegd aan welke (functionele) eisen de software moet voldoen.

© 2022 Trafigo