Skip to content
Ontwerp en speciicatie

Onderhoud

Functioneel onderhoud is belangrijk. Veel verkeersregelinstallaties worden na het inbedrijfstellen niet meer (functioneel) onderhouden. Bij veel aanbestedingen van verkeersregelinstallaties wordt alleen het technisch onderhoud (jaarlijkse preventief en/of correctief onderhoud) meegenomen. Toch is het functioneel onderhoud minstens zo belangrijk! Ervaringen in de praktijk hebben geleerd dat het jaarlijks functioneel onderhouden van een verkeersregelinstallaties veel winst kan opleveren.

Met het functioneel onderhoud bekijkt Trafigo of de verkeersregeling nog voldoet aan de uitgangspunten die door de opdrachtgever tijdens de realisatie van toepassing waren. Zijn de intensiteiten (veel) veranderd ten opzichte van de ontwerpfase? Moeten de groentijden daaraan worden aangepast? Zijn de ingrepen voor het openbaar vervoer nog effectief?

Kortom, allemaal zaken die de werking van de verkeersregeling (en daarmee de begrijpelijkheid voor de weggebruiker) kunnen verbeteren.

© 2022 Trafigo