Over Trafigo

Ontwerp

Trafigo kan op basis van civieltechnische tekeningen een compleet ontwerp maken van de verkeersregelinstallatie.

Het ontwerp wordt gemaakt op basis van het verkeersregeltechnische programma COCON.

Met behulp van COCON wordt op basis van diverse gegevens bepaald hoe de layout van het kruispunt moet zijn.

Op basis van deze gegevens verzorgt Trafigo een situatietekening met daarop:

  • stopstrepen + overige markering
  • indeling van masten
  • indeling en nummering van lantaarns
  • indeling en nummering van detectielussen
  • indeling en nummering van drukknoppen
  • indeling en nummering van overige materialen (bijvoorbeeld rateltikkers)

 

Specificatie

Nadat het ontwerp van de verkeersregelinstallatie gereed is kan Trafigo een specificatie maken.

De specificatie kan worden opgesplitst in een hardware– (het buitenmateriaal zoals de masten en de lantaarns) een een sofware-specificatie.

In overleg met de opdrachtgever wordt vastgelegd aan welke (functionele) eisen de software moet voldoen.

Veel opdrachtgevers maken tegenwoordig gebruik van een aanbesteding voor het leveren, installeren en bedrijfsklaar opleveren van verkeersregelinstallaties.

 

Uitgangspunt van de aanbesteding is het bestek. Dit bestek bevat de wensen en eisen die de klant stelt aan de realisatie van de verkeersregelinstallaties (bijvoorbeeld Eisen Verkeersregelinstallaties 1997). Daarnaast is er altijd een situatietekening waarop tot in detail wordt weergegeven hoe de installatie er uit komt te zien.

 

Trafigo kan voor opdrachtgevers in de voorfase een (gespecificeerde) besteksraming maken. Vervolgens kan het bestek worden opgesteld en kan Trafigo de opdrachtgever begeleiden met de aanbesteding (o.a. Nota van Inlichtingen, het beoordelen van de inschrijvingen en het schrijven van een gunningsadvies).

 

Op basis van ervaring kan Trafigo voor de wegbeheerder een kwalitatief bestek samenstellen, dat volledig voldoet aan alle wensen en eisen van de opdrachtgever!

Veel verkeersregelinstallaties worden na het inbedrijfstellen niet meer (functioneel) onderhouden. Bij veel aanbestedingen van verkeersregelinstallaties wordt alleen het technisch onderhoud (jaarlijkse preventief en/of correctief onderhoud) meegenomen. Toch is het functioneel onderhoud minstens zo belangrijk! Ervaringen in de praktijk hebben geleerd dat het jaarlijks functioneel onderhouden van een verkeersregelinstallaties veel winst kan opleveren.

 

Met het functioneel onderhoud bekijkt Trafigo of de verkeersregeling nog voldoet aan de uitgangspunten die door de opdrachtgever tijdens de realisatie van toepassing waren. Zijn de intensiteiten (veel) veranderd ten opzichte van de ontwerpfase? Moeten de groentijden daaraan worden aangepast? Zijn de ingrepen voor het openbaar vervoer nog effectief?

 

Kortom, allemaal zaken die de werking van de verkeersregeling – en daarmee de begrijpelijkheid voor de weggebruiker – kunnen verbeteren.

Trafigo kan uw organisatie ondersteuning bieden in de vorm van detachering. De ondersteuning kan bestaan uit verkeersregeltechnische ondersteuning, maar ook verkeerskundige ondersteuning is bespreekbaar.

 

Trafigo heeft ervaring met ambtelijke organisaties en door de ervaring is snelle inpassing in de organisatie mogelijk. Detachering is in overleg voor dagdelen of meerdere dagen per week mogelijk.

Bekijk of download de Algemene Voorwaarden van Trafigo:

 

Algemene Voorwaarden (versie 2.0 juni 2009)