Blog

KAR Nijmegen – vervolg….

Inmiddels is een groot deel van alle installaties in Nijmegen voorzien van KAR. Van de 60 installaties zijn er inmiddels 45 voorzien!

De bussen maken al langer gebruik van KAR, maar voor de hulpdiensten is inmiddels ook KAR ingebouwd.

Begin december is samen met de gemeente Nijmegen en de brandweer een proefrit gemaakt langs verschillende kruispunten, om de werking van KAR te testen. Volgens de brandweer was het verschil duidelijk merkbaar!

In januari gaat Trafigo verder met de uitrol van KAR en zal voor de gemeente ook een analyse worden gedaan op de kruispunten waar KAR inmiddels operationeel is.