Raamovereenkomst gemeente Venlo

Samen met de gemeente Venlo heeft Trafigo een nieuwe Raamovereenkomst opgesteld voor het leveren van TLC’s en verkeerslantaarns voor verschillende kruispunten in de gemeente Venlo. Daarnaast is ook het bijbehorende Onderhoudscontract geschikt gemaakt voor – en aangepast naar de wensen van de gemeente Venlo.

More