Archive

Onderhoudsbestek gemeente Roosendaal

Voor de gemeente Roosendaal heeft Trafigo een nieuwe bestek opgesteld voor het onderhoud van de verkeersregelinstallaties. Trafigo heeft de gemeente bijgestaan bij het hele traject van aanbesteding, inclusief het opstellen van een raming.  

Projectleiding iVRI gemeente Arnhem en Rheden

Voor de gemeente Arnhem en Rheden doet Trafigo de projectleiding voor het plaatsen van nieuwe iVRI’s. Deels maken deze iVRI’s deel uit van het Pleyroutenetwerk (Gemeente Arnhem, Rheden, Provincie Gelderland en RWS). De rest van de iVRI’s wordt geplaatst in de gemeente Arnhem. Trafigo zorgt…

AFMS Amsterdam

Voor het Ingenieursburo Amsterdam heeft Trafigo meegewerkt aan een tijdelijk systeem voor het Automatisch File Management Systeem (AFMS). Dit systeem zorgt er voor dat de IJtunnel filevrij blijft. Aan de zuidzijde van de tunnel is een detectiesysteem gerealiseerd. Op basis van detectie wordt er file…

Aansluiting op verkeersmanagementcentrale provincie Zuid-Holland

Voor de gemeente Leiden heeft Trafigo in korte tijd de aansluiting gerealiseerd op de Mobimaestro centrale van de provincie Zuid-Holland.┬áHet traject bestond uit het opstellen van een subsidie-aanvraag, het opvragen van offertes bij verschillende leveranciers, de opdrachtverlening en de begeleiding van de uitvoering. Inmiddels zijn…

Bestek Geldrop-Mierlo

Voor de vervanging van een verkeersregelinstallatie in Geldrop heeft Trafigo een RAW-bestek gemaakt. Er zijn 2 deelbestekken gemaakt: 1 voor de verkeersregelautomaat en 1 voor het installatiewerk. De werkzaamheden die voortvloeien uit dit bestek zullen in de zomer van 2015 worden uitgevoerd. De bestekken zijn…

Bestek Rheden

Voor de gemeente Rheden is een bestek gemaakt voor het vervangen van de verkeersregelinstallatie op de Hoofdstraat – Pr. Kennedylaan. Het bestek bestond uit 2 delen: – de verkeersregelautomaat – het installatiewerk Trafigo heeft naast de aanbesteding ook het installatiewerk begeleid. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd…

KAR-project Drechtsteden

Voor het KAR-project zijn vrijwel alle applicaties van de verkeerslichten in Dordrecht aangepast. Voorheen werd prioriteit verkregen middels SICS, maar met de komst van KAR krijgt het openbaar vervoer en de hulpdiensten prioriteit middels Korte Afstand Radio. Naast offerteverzoeken en het beoordelen van offertes bestonden…

Vervanging afsluitsystemen Dordrecht

Voor de gemeente Dordrecht heeft Trafigo alle afsluitsystemen (de fysieke) elementen laten vervangen door nieuwe. De oude elementen werkten met hydraulic in de stuurkast. Voor de nieuwe elementen is de hydraulic ondergracht in het element. Kenmerken voor de binnenstad van Dordrecht is de toepassing van…