Blog

Trafigo nu ook in RAW

Met de afronding van de cursus RAW is Trafigo nu ook in staat om zelfstandig RAW-bestekken te maken voor opdrachtgevers.
Belangrijkste reden is de toenemende vraag van opdrachtgevers om het bestek in RAW te leveren. Zeker ook bij grotere projecten (combinatie met civiel) kan het VRI-deel eenvoudig in het hoofdbestek worden toegevoegd. De eerste opdrachten om bestekken in RAW te maken zijn inmiddels binnen!