KAR

KAR Nijmegen – vervolg….

Inmiddels is een groot deel van alle installaties in Nijmegen voorzien van KAR. Van de 60 installaties zijn er inmiddels 45 voorzien! De bussen maken al langer gebruik van KAR, maar voor de hulpdiensten is inmiddels ook KAR ingebouwd. Begin december is samen met de…

KAR in Nijmegen

Trafigo gaat de gemeente Nijmegen begeleiden bij de implementatie van KAR bij ruim 60 verkeersregelinstallaties. Naast het toevoegen van KAR-modems en -antennes, wordt ook alle software in de verkeersregelinstallaties aangepast aan de nieuwe situatie.